Over de stichting

bestuur

Het bestuur van de Stichting Piet de Vries bestaat uit de volgende personen:

beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Gemaakte kosten worden vergoed.

De penningmeester ontvangt jaarlijks een vrijwilligersbijdrage, groot € 1.500, voor zijn werkzaamheden als beheerder van het pand Druifstreek 63 te Leeuwarden. Hij onderhoudt de contacten met de huurder(s), de nutsbedrijven en ziet toe op het onderhoud. Daarnaast ontvangt hij bezoekers, die het bovengedeelte van het Piet de Vrieshuis willen bekijken (op afspraak).