Huisvrienden van Piet de Vries

initiatief

Al in 2019 sprak het bestuur van de Stichting Piet de Vries de wens uit om een ‘community’ op te bouwen. Een verbinding van bewoners/gebruikers/eigenaren van panden die zijn ontworpen door architect Piet de Vries.

In 2022 is het idee weer opgepakt en is een adressenbestand opgebouwd. Adressen die grotendeels ontleend konden worden aan het standaardwerk uit 2017 over Piet de Vries, het boek ‘Een beeldhouwend architect’, geschreven door Rienk Terpstra. Eind januari 2023 is naar ruim 800 adressen een brief gestuurd met de uitnodiging aan de bewoner/eigenaar om zich aan te sluiten bij de Huisvrienden van Piet de Vries.

Inmiddels hebben zich ruim 80 Huisvrienden aangemeld. En aanmelding is en blijft ten allen tijde mogelijk via:

belang

Er zijn geen kosten of verplichtingen verbonden aan het aansluiten bij de Huisvrienden. Maar er zijn wel belangen voor de Stichting en voor de bewoners/eigenaren.

Voor het bestuur van de Stichting zijn er meerdere belangen: Voor eigenaren/bewoners/gebruikers van panden ook diverse belangen:

vervolg

Voor de Huisvrienden proberen wij jaarlijks een activiteit te organiseren.
De website zal zo actueel mogelijk bijgehouden worden, met ruimte voor bijdragen van de Huisvrienden.

19 maart 2023

U kunt de lijst met adressen van alle tot nu toe bekende panden die door Piet de Vries zijn ontworpen, HIER bekijken/downloaden