Over de stichting

doelstellingen

De stichting heeft het doel het in stand houden van het gebouw gelegen aan de Druifstreek 63 te Leeuwarden en het gebouw zo mogelijk te bestemmen voor gebruik door culturele organisaties, in het bijzonder en bij voorkeur van die op het gebied van de bouwkunst.

De stichting heeft voorts het doel van het organiseren en ondersteunen van culturele projecten, wederom in het bijzonder en bij voorkeur op het gebied van de bouwkunst alsmede het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.