over de stichting

activiteiten

Verslag van 2017-2019

  1. In 2017, 25 jaar na het overlijden van architect Piet de Vries, zijn vele     activiteiten ontwikkeld. In juni 2017 is het eerste exemplaar van een boek     over leven en werk van Piet de Vries, geschreven door onze penningmeester     Rienk Terpstra, overhandigd aan zijn zoon Hans de Vries. Dit boek is     integraal te lezen op deze website van de Stichting Piet de Vries. Bij die     gelegenheid werden twee tentoonstellingen geopend met werk van de     architect in het Historisch Centrum Leeuwarden (niet gerealiseerde- en     uitgevoerde werken in Leeuwarden) en in Tresoar (niet gerealiseerde- en     uitgevoerde werken in Fryslân). De Leeuwarder Monumentendag stond in     het teken van uitgevoerde ontwerpen van architect Piet de Vries. Er waren     wandelroutes met opengestelde huizen, Hotels, Restaurants en kantoren in     Leeuwarden en er werd een bustocht georganiseerd langs realiseerde     bouwwerken in Fryslân. Al deze activiteiten trokken veel belangstelling.
  2. Van het Fries Museum en van derden verkreeg de stichting origineel Piet de     Vries meubilair, dat door Piet de Vries was ontworpen. Het heeft een plek     gekregen in het Piet de Vries Huis.
  3. Het ontwerp- en tekeningenarchief werd in 2018 overgedragen aan het     Historisch Centrum Leeuwarden.
  4. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van een     monument in Earnewâld, dat de verbinding tussen dorp en de     vakantieganger symboliseert. Piet de Vries had een grote liefde voor het     gebied van de Oude Venen, waarin hij een aantal zomerwoningen ontwierp.

Verslag van 2019-2022

  1. Op 26 september 2019 werd in Earnewâld het door Sietse Bruinsma     ontworpen en vervaardigde kunstwerk onder grote belangstelling onthuld.     Plaatselijk Belang Earnewâld is bereid gevonden het kunstwerk te     onderhouden.
  2. In hetzelfde jaar is in goed overleg met onze huurder, de Federatie van     Friese Musea, een plan gemaakt om het pand te laten voldoen aan de     verplichte veiligheidseisen. Eind 2020, begin 2021 zijn deze voorzieningen     aangebracht.
  3. In 2020 zijn ook de eerste ideeën ontwikkeld om te komen tot een platform     voor eigenaren en gebruikers van panden ontworpen door achitect Piet de     Vries. Daar kunnen ideeën en ervaringen uitgewisseld worden.
  4. Op 24 maart 2021 kwam er een einde aan het leven van onze mede-     oprichter, secretaris-penningmeester en stuwende kracht Rienk Terpstra.     Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Margreet Terpstra-Andringa neemt     zijn taken over.
  5. In 2021 werd op basis van rapportages van de Monumentenwacht Fryslân     een begin gemaakt met een ingrijpend onderhoudsplan, waarbij ook     gekeken werd naar subsidiemogelijkheden.
  6. Daarnaast is intensief gediscussieerd over de in te stellen Piet de Vries Prijs,     die wellicht zal uitgroeien tot het Piet de Vries Stimuleringsfonds.