Stimuleringsfonds Piet de Vries

algemeen

In 2017 verscheen een boek over Piet de Vries. Het boek is geschreven door Rienk Terpstra met als ondertitel ‘een beeldhouwend architect’. In het hoofdstuk ‘Van Kunsthandel Buffa naar Collection d’Art’ staat de schrijver uitgebreid stil bij de sterke belangstelling die de architect in de loop der jaren ontwikkelde voor uiteenlopende kunstuitingen, kunstenaars en galeriehouders. Het bestuur van de stichting Piet de Vries heeft de afgelopen jaren nagedacht over een manier waarop de door Piet de Vries voorgestane band tussen architectuur en kunst een impuls zou kunnen krijgen. Immers het schrappen van de zogenaamde 1-procents regeling heeft er toe geleid dat er de laatste jaren weinig voorbeelden zijn van nieuwe architectuur met een opdracht voor een kunstwerk.

regeling

Tegen deze achtergrond heeft het bestuur d.d.14 september 2022 een Stimuleringsfonds Piet de Vries in het leven geroepen, een fonds gericht op de bevordering van de integratie van kunst en architectuur. Een ieder kan vanaf de datum van instelling (18 maart 2023) een beroep doen op dit fonds indien hij/zij met een - naar het oordeel van het bestuur - passend voorstel komt. In de regeling is aangegeven aan welke bepalingen moet worden voldaan wil de aanvrager in aanmerking komen voor een bijdrage.

De regeling kunt u HIER downloaden.

prijs

Bij de start van het Stimuleringsfonds heeft het bestuur een prijs uitgereikt aan de opdrachtgever van een recent gerealiseerd project (i.c. de verbouwing van het pand ‘De Utrecht’ aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden) waarbij de doelstellingen van het fonds in praktijk zijn gebracht. Een prijs van € 5000,-- zeker ook bedoeld om het Stimuleringsfonds en dan met name de doelstellingen daarvan onder de aandacht te brengen. Ook op latere momenten is uitreiking van een dergelijke prijs denkbaar.

Artikel in de Leeuwarder Courant van 18 maart 2023

Klik op de afbeelding voor het artikel als PDF-bestand