Over de stichting

beleidsplan

In de periode 2021-2025 staan de volgende aandachtspunten centraal:

  1. De afwerking van de inrichting van de bovenverdieping van het Piet de Vries     Huis met zoveel mogelijk authentiek meubilair en het gereed maken voor     bezichtiging.
  2. Het uitwerken van plannen voor een platform van eigenaren van Piet de     Vries panden.
  3. Het verzamelen van voorwerpen, meubilair en materiaal ontworpen door of     die met Piet de Vries te maken hebben.
  4. Het uitreiken van de eerste Piet de Vries Prijs, zo mogelijk in 2022, en de     voorwaarden scheppen voor de inzet van het Piet de Vries     Stimuleringsfonds.
  5. Het in goede staat brengen van het exterieur van het Piet de Vries Huis,     inclusief het aanbrengen van een passend naambord.
  6. In goed overleg met de huurder, een aantal zaken betreffende het interieur,     te verbeteren om zoveel mogelijk de oorspronkelijke staat te benaderen.